De privacyverklaring van Sportraad MUSST zal hier geplaatst worden.

De privacyverklaring van de Universiteit Maastricht is van toepassing.

The privacystatement of Sports Council MUSST will be published here.

The privacystatement from Maastricht University applies.